Formy kredytowania

W dzisiejszych czasach rynek bankowy oferuje przeróżne formy kredytowania. Dokonując wybory, należy kierować się przeznaczeniem kredytu. W zależności od tego czego dotyczy finansowanie kredyty można podzielić na :

  • zabezpieczone
  • niezabezpieczone

Kredyty zabezpieczone charakteryzują się niższymi kosztami. Wynika to z tego, gdyż w przypadku niewypłacalności, pożyczkodawca ma pierwszeństwo do przedmiotu, na którym ustanowiono zabezpieczenie. Zabezpieczenie może być ruchome (tutaj najczęściej wymienia się auta i inne środki transportu ) lub nieruchome ( domy, mieszkania lub działki ).

Kredyty niezabezpieczone w większości przypadków są kredytami konsumenckimi. Służą one do finansowania potrzeb bieżących pożyczkobiorców. Jednym z największych grup klientów są osoby fizyczne. W grupie kredytów niezabezpieczonych znajdują się również limity w rachunkach, karty kredytowe, oraz kredyty obrotowe ( przeznaczone do zakupu towaru obrotowego ).

Skupmy się na tych, które występują najczęściej u osób fizycznych. Jednak w wielu przypadkach służą do zaspokajania innych potrzeb niż stanowi ich główne przeznaczenie.

Kredyt mieszkaniowy ( zabezpieczony )

Kredyt mieszkaniowy jest finansowanie, o którym na pewno każdy słyszał. W Polsce ponad 60% mieszkań jest finansowania z użyciem kredytu mieszkaniowego. Kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się tym, że jest relatywnie tani w stosunku do innych metod finansowania. Jego średnia marża wacha się od 1,6% do 2,5% w przypadku banków. Do tego oczywiście należy doliczyć zmienna stawkę WIBOR 3M i już wiemy ile odsetek płacimy rocznie ( niektóry banki w ofercie specjalnej mają stałą stopę procentową ). Kosztu samej prowizji w przypadku takiego kredytu jest niewielki. Dochodzą jednak koszty sporządzenia operatu ( kosztorysu mieszkania ), koszty notarialne oraz inne około kredytowe ( ubezpieczenie, koszty wpisu do hipoteki i inne ).

Leasing ( zabezpieczony )

Leasing jest formą kredytowania pojazdów oraz innych maszyn. Jest to forma przede wszystkim przeznaczona przedsiębiorcom.  Większość leasingodawców w ocenie finansowej przedsiębiorstwa bada jego przychód. W firmach wysoko kosztowych jest to dobre rozwiązanie. Nawet firmy z niskim dochodem mają możliwość uzyskania takiego finansowani. Leasing w zależności od formy ( finansowy lub operacyjny) posiada szereg korzyści. Najważniejszą z nich jest to, że całą rata leasingowa może zostać ujęta w kosztach firmy. Co za tym idzie, zapłacimy mniejszy podatek. Jeśli firma jest płatnikiem VAT, to również może odliczyć VAT ( tutaj więcej w KSR ). Najczęściej leasing dotyczy aut osobowych. Takie auta w momencie zakończenia okresu leasingowe nie mogą być starsze niż 8 lat. Na rynku pojawiają się nawet oferty bez wpłaty własnej. Pojawiają się również leasingi dla osób, które działalności nie prowadzą.

Kredyt gotówkowy ( niezabezpieczony )

Jedna z najczęstszych form wykorzystywanych do finansowania przez osoby fizyczne. Kredyt gotówkowy może zostać przeznaczony na dowolny cel. Z racji, że nie posiada on żadnego zabezpieczenia, jest jedną z najdroższych form finansowania. Ustawodawca, żeby zapobiec nadużyciom banków i innych instytucji pożyczkowych ograniczył maksymalne oprocentowanie takie kredytu. Jest to czterokrotność stopy lombardowej. W momencie pisania tego artykuły takie oprocentowanie stanowi 10%. Na kredyt gotówkowy składają się również inne koszta, takie jak ubezpieczenie, koszty uruchomienia, prowizja.  Większość banków w Polsce udziela kredyty maksymalnie na okres 120 miesięcy. Dodatkowo kwota nie może przekraczać 200.000 zł. W związku z uprawomocnieniem się wyroku TSUE we wrześniu 2019 roku. Banki oferują możliwość rozliczenia takiego kredytu i zwrócą nam prowizję za wczesniejszą spłatę. Więcej możesz dowiedzieć się czytając artykuł na naszej stronie

Karta kredytowa i limit ( niezabezpieczone )

Kolejna grupa kredytów niezabezpieczonych, z których Polacy korzystają najczęściej. Charakterystyka tego rodzaju finansowania jest w zasadzie jedną z najprostszych. Do naszego konta lub “pod konta” dopisywany jest limit. W przypadku limitu tworzy się debet w koncie, gdzie zgodnie z umowa możemy z niego korzystać. Nasze wpływy na rachunek pokrywają debet, a my płacimy jedynie odsetki za okres kiedy saldo było ujemne. Takie limity zazwyczaj udzielane są na okres jednego roku z możliwością ich przedłużenia. Za każde przedłużenie bank lub inna instytucja finansowana pobierze opłatę. Dodatkowo takie limity nie mogą być oprocentowanie wyżej niż 10%

Karta kredytowa jest to podobna forma finansowania jak limit. Jednak debet tworzony jest na odrębnym koncie. Dodatkowo posiadamy tak zwany okres bezodsetkowy. Zazwyczaj jest to w granicach 50-60 dni.

W obu przypadkach bank podejmuje decyzję kredytową raz o przyznaniu maksymalnego limitu, którym możemy dysponować w określonym czasie.

Podsumowując, należy zwracać uwagę jakie produkty finansowe są nam oferowanie. Wielokrotnie nasi doradcy spotkali się z sytuacją kiedy kredyt konsumencki można było zastąpić leasingiem. Klient mógł w tym przypadku ograniczyć znaczą część spłacanych odsetek. Należy korzystać również z wyspecjalizowanych biur, które pomogą w dobraniu odpowiedniej oferty. Nie od dzisiaj wiadomo, że doradcy w banku nie posiadają możliwości oferowania wszystkich form kredytowania, przez co narażamy się na tak zwany miss-selling otrzymując produkt niedopasowany do naszych potrzeb.