Course Content
Kurs Bookfinanse: Sankcja kredytu darmowego. Odzyskaj pieniądze od banku!
Bank może być Ci winien pieniądze! Dowiedz się, jak je odzyskać.
0/6
Kurs Bookfinanse: Sankcja kredytu darmowego. Odzyskaj pieniądze od banku!
About Lesson

Jak napisać oświadczenie?

Prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego uzyskujesz po złożeniu oświadczenia oraz wskazaniu błędów prawnych zawartych w umowie. Bank musi uznać sankcję kredytu bankowego. Innymi słowy, bank musi uznać, że umowa zawiera wady, a następnie dokonać ponownej analizy warunków kredytu.

Trzeba mieć jednak świadomość, że banki zazwyczaj nie akceptują oświadczenia klienta za zasadne, co oznacza, że będziesz musiał dochodzić swoich praw drogą sądową w przyszłości. Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest to, że orzecznictwo sądowe wyraźnie pokazuje, że mimo odrzucenia reklamacji przez banki, które nie przyznają się do popełnionych błędów w umowach, sądy nie mają wątpliwości co do tych uchybień w dalszych etapach postępowania.

Jeśli sąd orzeknie, że klientowi przysługuje sankcja kredytu darmowego, to kredyt jest traktowany tak, jakby od samego początku był nieoprocentowany i pozbawiony wszelkich kosztów. Oznacza to, że jeśli nadal spłacasz zobowiązanie, kwota miesięcznej raty jest obliczana poprzez podzielenie całkowitej kwoty kredytu przez liczbę miesięcy, na jakie został podzielony kredyt. Korzystając z sankcji kredytu darmowego, spłacasz kredyt bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci odsetek, prowizji czy opłat.

Bank musi również zwrócić Ci wszystkie już zapłacone odsetki i inne koszty, takie jak prowizja czy opłata przygotowawcza. Jeśli nadal spłacasz kredyt, bank musi zwrócić Ci różnicę pomiędzy sumą wszystkich dotychczasowych wpłat a ilością miesięcy, przez które klient spłacał kredyt w zawyżonej wysokości. Ta różnica jest pomnażana przez średniomiesięczną ratę, która została obliczona bez dodatkowych kosztów.

W ustawie o kredycie konsumenckim nie ma jednoznacznego stanowiska co do kwestii ubezpieczenia. Dlatego też sądy wykazują dwie odmienne linie orzecznicze: albo zwracają klientowi wszystkie składki ubezpieczeniowe, albo nie dokonują zwrotu w ogóle.

Jakie informacje powinny znaleźć się w piśmie do banku? 

  • dane osobowe i kontaktowe pożyczkobiorcy;
  • informacje na temat instytucji pożyczającej pieniądze; numer umowy pożyczki;
  • dokładnie wskazane uchybienia w umowie;
  • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć środki; potwierdzenie
  • zamknięcia kredytu – najlepiej sprawdzi się tu raport BIK;
  • podstawa prawna – art. 45 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Bank odrzucił oświadczenie – co wtedy?

Banki i inne instytucje pożyczkowe nie zawsze od razu przyjmują pismo
o sankcję kredytu darmowego. Dla nich oznacza to znaczne straty finansowe. W takiej sytuacji, jedynym co może zrobić kredytobiorca, aby odzyskać swoje pieniądze jest przekazanie sprawy do sądu. Procesy sądowe w tego rodzaju przypadkach zazwyczaj są długie (trwają ponad rok).

Nie musisz jednak stawiać czoła temu wyzwaniu sam – skontaktuj się z Bookfinanse, aby uzyskać bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej! Z nami masz o wiele większe szanse, aby odzyskać swoje pieniądze!

Jak wygląda procedura sankcji kredytu darmowego Bookfinanse?

 

1.Przesłanie dokumentów: Prześlij nam umowy kredytów zawartych od 18.12.2011 do 1.07.2021.

2. Darmowa analiza umów: Dowiedz się, czy Twoje umowy kwalifikują się do zastosowania sankcji kredytu darmowego.

3. Wszczęcie procedury SKD: Podpisz dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury SKD i poczekaj na efekty naszych działań.

4. Zwrot: Otrzymaj zwrot wszystkich zapłaconych odsetek i ciesz się darmowym kredytem.

Join the conversation