Czy długi są dziedziczone?

Jeśli ktoś zaciągnął kredyt, musi go spłacić. Nie może być tak, że bank czy jakakolwiek inna instytucja udzielająca kredytu traci pieniądze w wypadku śmierci kredytobiorcy. Jeśli by tak było, system finansowy już dawno by się załamał. Wierzyciele muszą mieć zabezpieczenie spłaty pożyczki nawet w przypadku śmierci dłużnika. Dlatego warto zawsze pomyśleć o ubezpieczeniu przy kredycie należy pamiętać że może poszukać na rynku firm ubezpieczeniowych nie musisz korzystać zawsze z oferty danego banku . Więc dzieci po śmierci rodziców dziedziczą spadek, dziedziczą także długi, jakie zaciągnęli ich rodzice jeżeli nie było odpowiedniego ubezpieczenia.

W jakich przypadkach dzieci dziedziczą długi rodziców?

Nie zawsze musi być tak, że długi zaciągnięte przez rodziców przechodzą automatycznie na dzieci. Istnieją dwie zasadnicze przesłanki, które dają wierzycielom prawo ściągania długów od dzieci dłużników. Należą do nich takie sytuacje, gdy:

  1. Dziecko jest żyrantem pożyczki zaciągniętej przez rodzica lub w inny sposób poręczyło za zaciągnięte przez niego zobowiązania. Żyrowanie oznacza zgodę żyranta na spłacenie długów zaciągniętych przez kogoś innego, np. rodzica. Jeśli więc dziecko samo podpisało taką zgodę, musi liczyć się z tym, że bank ma prawo ją wyegzekwować, jeśli np. rodzic umrze albo z innych powodów nie będzie spłacać kredytu. Oczywiście żyrant musi spełniać odpowiednie kryteria dochodowe jak i wiekowe uzależnione od danego banku.
  2. Zgodnie z przepisami majątek, a także długi dziedziczy w pierwszej kolejności najbliższa rodzina, w tym potomstwo. Spadek jednak przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić . Jeśli dziecko zrzeka się w całości spadku po rodzicu, nie zostaje obarczone także długami. Jeśli przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jego odpowiedzialność za długi rodziców ogranicza się tylko do wysokości kwoty przyjętego spadku. Nie można zatem żądać od takiej osoby spłaty zaciągniętych pożyczek lub kredytów . Należy pamiętać o tym ze mamy czas aż do 6 miesięcy od dany śmierci rodzica  na to aby podjąć decyzje dotyczącą spadku.