Dlaczego dajesz zarobić chwilówkom ?

Spłaciłeś kredyt wcześniej? Bank odda Ci prowizję!

Zgodnie z prawem spłacając kredyt wcześniej, nie zapłacisz odsetek za okres kiedy nie korzystasz z pieniędzy banku. Bank zwróci Ci część prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.  Jeśli posiadałeś ubezpieczenie kredytu zostanie ono również rozliczone (proszę nie mylić z ubezpieczeniem na życie do kredytu). Co dzieje się jednak z prowizją i innymi opłatami? Do tej pory banki nie zwracały tych kosztów. Teraz muszą, bo tak wynika z ostatniego wyroku Trybunały Sprawiedliwości UE. Jednak nie robią tego dobrowolnie.

W momencie kiedy spłacasz kredyty przed czasem, bank zwrócone środki może wykorzystać na kolejne cele kredytowe. Dzięki czemu może zarobić. Właśnie dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy uznali, że należy Ci się zwrot kosztów za okres kiedy nie korzystasz z kapitały banku.

Do tej pory banki nie zwracały kosztów uzyskania kredytu. Uważały, że płaciło się za usługę. W związku z tym utrzymywały stanowisko, że zwrot Ci się nie należy.

Po ogłoszeniu wyroku przez TSUE wyjaśniło się jednoznacznie, jak banki powinny rozliczać koszty uzyskania kredytu względem kredytobiorców. Trybunał uznał, że koszty poniesione na początku kredytowania podlegają częściowemuzwrotowi. Taki wyrok sprawia, że interesy kredytobiorcy są lepiej chronione. Posiadamy również, lepszą pozycję negocjacyjną z bankiem.

W takiej sytuacji należy odwołać się do wyroku TSUE i złożyć reklamację w banku pod warunkiem, że kredyt był uruchomiony po 17 grudnia 2011 roku – dzień wejścia ustawy w życie. Możesz dzięki temu odzyskać część poniesionych kosztów. Z nami środki otrzymasz od ręki. Na zgłoszenie reklamacji do Banku masz 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty kredytu. Wynika to z kodeksu cywilnego. Należy zrobić to jak najszybciej, aby odzyskać środki w miarę szybko.  Twój kredyt spełnia te warunki ? 

Dobrym rozwiązaniem jest również odsprzedanie umowy firmie, która profesjonalnie zajmuje się odzyskiwaniem kosztów kredytowych. Dzięki temu pieniądze otrzymasz od ręki!