Informacje ogólne

Banki szybko będą rozpatrywać wnioski o odroczenie spłaty rat kredytów. Tak poinformował ZBP. Kredytodawca będzie musiał uzasadnić, że odroczenie jest konieczne ze względu na sytuację finansową spowodowaną pandemią koronawirusem.

ZBP zapewnia, że podejmowane przez banki działania służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej. Sytuacja powinna mieć związek z obecną pandemią spowodowaną koronawirusem. Wyjaśniono, że ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów.

Finansowanie przedsiębiorców

Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową oraz zostali dotknięci skutkami koronawirusa. Dotyczy to tych, którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania (kredyty obrotowe oraz podobne) .Będzie to dotyczyć odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Zadeklarowano, że składanie tych wniosków możliwe będzie w sposób odformalizowany. Nie będzie trzeba składać dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy.

Zapewniona zostanie możliwość składania wniosków również w formie zdalnej. Chodzi o używanie poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Ma to na celu zapobiegnięcie pojawiania się dużej ilości klientów w placówkach bankowych.

Jak informuje ZBP, banki wyrażają są gotowe do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu. Ma on służyć ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku. Chcą dzięki temu złagodzić skutki, przez które ich klienci tracą płynność finansową i mają problemy z prowadzeniem działalności. To z kolei przekłada się na problemy pracowników tych firm.

Płatności kartą

Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 zł. We współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania. Chodzi o zainstalowanie dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Banki apelują jednocześnie do organów państwowych o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa w Polsce. Przede wszystkim należy pomóc przedsiębiorcom i zapewniające stabilność systemu finansowego.