Rozdzielność majątkowa, a długi.

musisz wiedzieć że....

Wspólnota majątkowa jest domyślnym stanem występujących w większości małżeństw. Znaczy to, że majątek nabywany po zawarciu związku małżeńskiego staje się wspólny. Małżonkowie dzielną się ruchomościami, nieruchomościami, gotówką jak również zobowiązaniami (min. kredytowymi).

Każdy małżonek może również posiadać swój własny majątek, który zgromadził przed ślubem. Nawet pomimo posiadanej wspólnoty, to co nabyliśmy lub dostaliśmy przed ślubem, należy tylko do jednego z nas. 

kiedy i dlaczego...

Tutaj dochodzimy do ważnego momentu, ponieważ łatwe do zrozumienia są kwestie posiadanego majątku. Jednak co dzieje się w momencie, kiedy nasz współmałżonek zdecyduje się na kredyt, bez naszej zgody bądź wiedzy?

 

Jeśli dług zostanie zaciągnięty, bez Twojej wiedzy, to nie będziesz odpowiadać za zadłużenie własnym majątkiem. Częściowo nawet środki z Waszego wspólnego majątku nie będą mogły być użyte do spłacenia zadłużenia. Instytucja finansowa będzie mogła sięgnąć po majątek osobisty partnera (tutaj należy pamiętać, że w skład majątku wchodzi comiesięczne wynagrodzenie). Właśnie z tego powodu banki stosują maksymalne progi kredytowe bez zgody współmałżonka.

Jeśli dług został zaciągnięty za Twoją wiedzą, to bank będzie mógł sięgnąć do Twojego wspólnego majątku, ale nie osobistego. Co najważniejsze bank będzie musiał udowodnić, że współmałżonek wiedział o zaciąganym zobowiązaniu. Dobrą praktyką banku jest, podpisywanie zgody na kredytowanie przez współmałżonka. Natomiast, niektóre instytucje nie korzystają z tej możliwości. 

Wedle kodeksu cywilnego, twój współmałżonek może sam decydować o finansach w ramach zwyczajnego budżetu domowego.

podsumujmy...

Jeśli komornik próbuje zająć Wasz wspólny majątek lub majątek osobisty Twego partnera/partnerki kiedy druga strona nie widziała o Twoim kredycie to łamie prawo. W przypadku, kiedy współmałżonek wyraził zgodę na kredyt i są na to dowody – ma prawo ściągać dług z majątku wspólnego, ale nie z osobistego.

rozdzielność majątkowa, czyli intercyza...

Odpowiedzialność współmałżonka w przypadku posiadania intercyzy nie istnieje. 

Każdy z małżonków odpowiada za swoje zobowiązania we własnym zakresie.

Majątek wspólny nie istnieje, chyba że umowa nabycia ruchomości lub nieruchomość stanowi inaczej (wyjątkowe sytuacje).

 

Rozdzielność również wpływa na zobowiązania administracyjno-skarbowe. Jeśli narobimy długów w urzędach, nasz współmałżonek nie będzie za nie odpowiedzialny.