Różnica miedzy kredytem bankowym a pozabankowym.

W świecie finansów istnieje wiele instytucji oferujących pożyczki. Wiele z tych firm nie działa na takich samych zasadach jak bank. Wiąże się to z tym, że prawa nam przysługujące lub ochrona mogą nas tak dobrze nie chronić jak w banku. Jeśli chcesz świadomie korzystać z możliwości oferowanych przez rynek finansowy, należy zapoznać się z głównymi różnicami między tymi instytucjami.

Bank spółdzielczy to jedna z form prawnych działalności banku, przewidziana w polskim prawie bankowym. Właścicielami banku spółdzielczego są spółdzielcy czyli innymi słowy osoby fizyczne.

Bank

Bank komercyjny to wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Obie instytucje nadzoruje KNF. Jeśli bank nie przestrzega prawa, wówczas KNF może zastosować środki nadzorcze. Konsumenci również mogą składać skargi do KNF. W przypadku upadku banku, depozyt klientów jest chroniony do 100 000 EUR. Jeśli na rachunkach w banku znajdują się wyższe środki, trafiają one do puli upadłościowej banku.

Parabank

Wielu z nas kojarzy je z piramidami finansowymi, które opierają swoją działalność na oszustwie. Należy podkreślić, że firmy te działają zgodnie z prawy i nie należy ich nazywać oszustami. Zwróćmy uwagę, że wśród podmiotów nazywanych parabankami można znaleźć również rzetelne firmy pożyczkowe oferujące swoim klientom pożyczki ratalne oraz chwilówki. Zapewne częściej kojarzą one się nam z tymi nierzetelnymi firmami z twarda windykacją po jednym dniu zwłoki. Nie ulega wątpliwości, że takie działania były i nadal są niezgodne z zasadami etyki oraz prezentowały przykład nieuczciwych praktyk. Pamiętajmy jednak, że firmy pozabankowe są również objęte ustawą antylichwiarską. Oznacza to, że maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki wynosi 25% kwoty pożyczki (część stała) oraz 30% tej kwoty w stosunku rocznym. Z kolei maksymalna wysokość odsetek nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Bank czy parabank? Jakie są różnice?

Podsumowując, jakie są różnice między bankami i parabankami? Banki – w przeciwieństwie do większości parabanków – podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak już zostało wspomniane, wyjątkiem są firmy pożyczkowe, których działalność nadzoruje KNF. Mimo to konsumenci nie mają gwarancji bezpieczeństwa BFG. Dlatego w przypadku upadku danej instytucji nie otrzymują pewności, że powierzone jej środki do nich wrócą. Banki opierają swoją działalność na współpracy z podmiotami, które dysponują nadwyżką kapitału. W ten sposób uzyskane pieniądze mogą dostarczyć konsumentom potrzebującym dodatkowych środków. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością otrzymania kredytów na wyższe kwoty niż te oferowane przez parabanki w ramach produktów takich jak: chwilówki czy nawet pożyczki ratalne. Różnice można dostrzec również w ofercie parabanków i banków. W przypadku instytucji bankowych mamy do dyspozycji lokaty, konta osobiste, kredyty konsumenckie i hipoteczne, a także fundusze inwestycyjne. Z  kolei parabanki ograniczają swoje oferty zazwyczaj do pojedynczych produktów, na przykład pożyczek.