Jak wyliczyć swoja zdolność?

Jak wyliczyć swoja zdolność?

Zdolność kredytowa to jeden z kryteriów przyznania pożyczki w banku. Według rekomendacji KNF banki przyjmują maksymalną wysokość rat w stosunku do dochodu.

Pamiętaj! Zdolność kredytowa nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na udzielenia pożyczki. Zdolność jest kluczowa, jednak należy zadbać również o inne aspekty

Stosunek rat do dochodu

Pierwszym kryterium liczenia naszej zdolności jest maksymalne zaangażowanie rat w stosunku do dochodu. Według rekomendacji może być to maksymalnie 65% dochodu akceptowalnego przez bank. Jest to maksymalna wartość i często w zależności od formy zatrudnienia jest ona pomniejszana. 

Przykład:

Pan Jan pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony. Zajmuję kierownicze stanowisko w firmie zajmującej się obróbką metali. Jego średni dochód netto stanowi 4400 PLN. 

W takim przypadku Pan Jan może maksymalnie płacić 2860 PLN wszystkich rat. 

Wolne środki gospodarstwa domowego

Kolejnym ważnym kryterium do wyliczenia zdolności są tak zwane wolne środki. Jest to stosunek wszystkich naszych wydatków do dochodu netto. Wartość ta powinna być wyższa niż 0.

Przykład: 

Pan Jan zarabia 4400 PLN. Posiada samochód, na który wydaje 600 PLN miesięcznie, dodatkowo z żoną mają dwoje dzieci. Małżeństwo ponosi opłaty eksploatacyjne za własnościowe mieszkanie w wysokości 1200 PLN.

Jeśli Pan Jan próbuje otrzymać kredyt samodzielnie to wszystkie te opłaty będą obciążały wyłącznie jego wniosek o kredyt. W takim przypadku od 4400 należy odjąć koszty utrzymania mieszkania, dzieci, żony, auta.

W zależności od województwa koszty utrzymania różnią się od siebie. Banki również przyjmują inne kryteria w zakresie wydatków na  osobę w gospodarstwie domowym. Wyliczenie tego wskaźnika jest indywidualne dla każdego wniosku.

Scoring

Scoring to zaszyty algorytm, na podstawie którego bank ocenia  wiarygodność klienta. Na jego wpływ ma każda informacja jaką przedstawiamy bankowi. Niekiedy nawet firma, w której pracujemy ma wpływ na otrzymanie przez nas finansowania. Scoring w każdej instytucji jest inaczej liczony w zależności od profilu klienta jakiego chce pozyskać bank. 

Wielokrotnie można było zauważyć, że takie banki jak BNP czy GETIN, wyżej punktowały Rolnika niż osobę zatrudnioną na umowie o prace. Były też takie, w których Rolnik miał znikome szanse na otrzymanie finansowania.

Podsumowanie

Ważne jest znalezienie dobrego doradcy finansowego. Doradca posiadający doświadczenie wie, który bank poszukuje jakiego grona klientów. Wie również jak pokonać zbyt wysoką sumę rat, często wynikającą, z posiadanych chwilówek. 

Pamiętaj, że im wcześniej zaczniesz działać, tym szybciej uwolnisz się z długów.