Course Content
Kurs Bookfinanse: Sankcja kredytu darmowego. Odzyskaj pieniądze od banku!
Bank może być Ci winien pieniądze! Dowiedz się, jak je odzyskać.
0/6
Kurs Bookfinanse: Sankcja kredytu darmowego. Odzyskaj pieniądze od banku!
About Lesson

Czym jest sankcja kredytu darmowego (SKD?)

To mechanizm zawarty w Ustawie o kredycie konsumenckim, który umożliwia spłatę jedynie pożyczonej kwoty kapitału, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak odsetki i inne opłaty nałożone przez kredytodawcę.

W praktyce oznacza to, że w wyniku uchybień ze strony banku, jesteś zobowiązany zwrócić jedynie kwotę, którą wcześniej otrzymałeś.

SKD nie obejmuje jednak odsetek karnych za opóźnienia w spłacie.

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące sankcji kredytu darmowego są zawarte w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.:

1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca

kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł; 2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Zatem jeśli w Twojej umowie występują błędy i naruszenia przepisów, masz prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego po złożeniu pisemnego oświadczenia. Jeśli to zrobisz, bank będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich zapłaconych odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat. Co więcej, pozostałą do spłaty ratę będziesz spłacać jedynie do wysokości kapitału (bez odsetek).

Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

Jeśli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty, konsument zwraca kredyt w terminie:

 • 5 lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
 • 10 lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Jakie wymogi musi spełnić kredyt, aby móc skorzystać z SKD?

 • kwota pożyczki nie może przekraczać 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie);
 • od ostatnich działań związanych z kredytem, np. od jego spłaty czy zwrotu prowizji minął maksymalnie 1 rok;
 • podpisanie umowy kredytowej nastąpiło po 17 grudnia 2011 r.; kredytobiorca jest konsumentem;
 • zabezpieczeniem pożyczki nie może być nieruchomość, ale dopuszcza się inne formy ubezpieczenia kredytu.

Kto może skorzystać z SKD?

Pożyczkobiorcy, którzy spłacają lub już spłacili:

 • kredyty gotówkowe zaciągnięte od 18.12.2011 r.
 • kredyty hipoteczne zawarte od 18.12.2011 do 22.07.2017 r.
 • pożyczki pozabankowe wzięte od 18.12.2011 r.

Jakie banki oferują SKD?

 • Alior Bank 2011-2018;
 • Santander 2015-2018;
  Getin Noble Bank, Getin Bank 2011-2019;
 • Bank Handlowy 2013-2018;
 • Pekao S.A. 2014-2019;
 • Bank Pocztowy 2011-2019;
 • Nest Bank 2011-2019;
 • Credit Agricole 2013-2019;
 • SKOK im. F. Stefczyka 2014-2019;
 • Deutsche Bank 2011-2019;
 • wszystkie banki i parabanki
 • umowy z okresu pandemii, czyli od 1.04.2020 do 1.07.2021 r.

Teoretycznie, SKD przysługuje każdemu kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt konsumencki. Paradoksalnie, o wiele ciężej znaleźć uchybienia w umowie z parabankiem niż z bankiem komercyjnym.

Jakie korzyści daje SKD?

 • 100% darmowy kredyt: Dzięki SKD skorzystasz z kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat w postaci odsetek czy prowizji, co przekłada się na znaczące oszczędności finansowe.
 • Zwrot odsetek i prowizji: Otrzymasz zwrot wszystkich wcześniej zapłaconych odsetek oraz prowizji, co stanowi dodatkowy profit i eliminuje koszty związane z kredytem.
 • Umorzenie przyszłych kosztów: W ramach sankcji, wszelkie przyszłe odsetki i koszty związane z kredytem zostają umorzone do końca okresu obowiązywania umowy kredytowej, co daje Ci pewność co do stabilności finansowej w przyszłości.
 • Obniżenie miesięcznej raty: Dzięki umorzeniu przyszłych odsetek i kosztów, możesz liczyć na znaczne obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytowej.
 • Brak ryzyka wypowiedzenia umowy: Umowa kredytowa nie podlega ryzyku wypowiedzenia przez pożyczkodawcę, co daje pewność co do warunków umowy.
 • Brak wpływu na ocenę zdolności kredytowej: Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej konsumenta, co oznacza, że nie będziesz obciążany dodatkowymi kosztami w przyszłości z tego powodu.
 • Spłata jedynie udostępnionej kwoty: Oddajesz dokładnie tę samą kwotę, jaką bank udostępnił Ci w dniu podpisania umowy.

SKD przed spłatą kredytu – co zyskasz?

Jeśli nadal regulujesz raty kredytu konsumenckiego i  nie spłaciłeś jeszcze pożyczonego kapitału (nawet jeśli zaprzestałeś płatności i sprawa przeszła do windykacji), to:

 • zyskujesz możliwość spłaty kredytu bez odsetek i innych opłat kredytowych należnych kredytodawcy – zgodnie z terminem określonym w umowie.

Jeśli nadal regulujesz raty kredytu konsumenckiego i spłaciłeś więcej niż pierwotnie pożyczony kapitał (nawet jeśli zaprzestałeś płatności i sprawa przeszła do windykacji), to:

 • zyskujesz możliwość spłaty kredytu bez odsetek i innych opłat kredytowych należnych kredytodawcy – zgodnie z ustalonym terminem i sposobem w umowie;
 • masz prawo do zwrotu nadpłaty ponad pierwotnie kapitał pożyczony.

SKD po spłacie kredytu – co zyskasz?

Gdy już całkowicie spłaciłeś kredyt konsumencki i nie minął jeszcze rok od tego zdarzenia, to:

 • masz prawo do zwrotu nadpłaty ponad pożyczony kapitał.

Jakie są skutki SKD dla instytucji pożyczkowych?

Z powodu SKD pożyczkodawca traci wszystkie przychody związane z udzieleniem kredytu konsumenckiego, czyli nie posiada żadnych korzyści finansowych, które dotyczą:

 • odsetek;
 • prowizji;
 • innych opłat i kosztów.

Jak skorzystać z SKD?

Aby skorzystać z SKD, klient powinien najpierw zidentyfikować naruszenie przepisów przez pożyczkodawcę.

Kredytobiorca musi dostarczyć dowody na naruszenie przez bank obowiązków, które wynikają z art. 45 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim. Następnie składa on pisemne oświadczenie do instytucji pożyczkowej, informując o naruszeniu obowiązku, który podlega sankcji kredytu darmowego.

Postępowanie sądowe

Banki i inne instytucje pożyczkowe nie zawsze od razu przyjmują pismo
o sankcję kredytu darmowego. Dla nich oznacza to znaczne straty finansowe. W takiej sytuacji, jedynym co może zrobić kredytobiorca, aby odzyskać swoje pieniądze jest przekazanie sprawy do sądu. Procesy sądowe w tego rodzaju przypadkach zazwyczaj są długie (trwają ponad rok).

Nie musisz jednak stawiać czoła temu wyzwaniu sam – skontaktuj się
z Bookfinanse, aby uzyskać bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej!

Błędy i naruszenie omówimy dokładnie w kolejnej części kursu.

Join the conversation