Kurs Bookfinanse: Upadłość konsumencka – zrób to sam!
About Lesson

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić sam dłużnik, czyli osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą, a znajduje się w sytuacji niewypłacalności.

Ile będzie trwało postępowanie upadłościowe, jeśli nie posiadam majątku?

Upadłość konsumencka to proces wieloetapowy, który może trwać różnie w zależności od okoliczności. Wiele zależy od szybkości rozpatrzenia wniosku oraz od czasu potrzebnego na likwidację majątku i realizację planu spłaty. Jeśli nie posiadasz znaczącego majątku, istnieje możliwość szybkiego zakończenia postępowania, nawet z umorzeniem całego zadłużenia. Jednak obecnie duże obciążenie sądów wnioskami o upadłość może skutkować wydłużeniem tego procesu. Dlatego warto być cierpliwym, gdyż cała procedura oddłużania, nawet w przypadku braku majątku, może potrwać kilkanaście miesięcy.

Co się stanie z moim majątkiem w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stracisz możliwość zarządzania oraz dysponowania swoim majątkiem, z wyjątkiem zawierania drobnych umów dotyczących codziennych potrzeb życiowych, takich jak zakupy żywności czy inne artykuły niezbędne do życia. Wszelkie działania prawne dotyczące elementów twojego majątku, jakie podejmiesz po ogłoszeniu upadłości, będą nieważne. W ramach procedury upadłościowej, twój majątek zostanie sprzedany przez syndyka w celu spłaty twoich długów oraz pokrycia kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym.

Czy prowadzone przeciwko mnie postępowania egzekucyjne są przeszkodą do ogłoszenia upadłości?

Nie, nie są. Co więcej, w sytuacji gdy upadłość zostanie ogłoszona przed sąd, wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko Tobie zostaną automatycznie zakończone i umorzone z mocy prawa.

Czy w czasie wykonywania plany spłaty moje konto bankowe będzie zablokowane?

Nie, plan spłaty wykonujesz dobrowolnie. Twoje dochody, takie jak wynagrodzenie z pracy, renta, emerytura czy inne środki na koncie bankowym, nie będą podlegać zajęciu w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Dodatkowo, wszelkie egzekucje komornicze zostaną zawieszone od chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Mam kredyt we frankach – czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Tak, na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą zdecydować się osoby, które nie są w stanie spłacić swoich wymagalnych długów pieniężnych. To dotyczy również tych, którzy zaciągnęli kredyty w obcej walucie.

Join the conversation