kredyt a pożyczka

Używasz zamiennie pojęć kredyt i pożyczka? To częsty błąd. Wiele osób sądzi, że jest to ten sam produkt finansowy. W rzeczywistości istnieje znacząca różnica między nimi. Czym się od siebie różnią? Ta wiedza przyda Ci się nie tylko przed zawarciem umowy, ale też w trakcie spłaty zobowiązania.

Czym jest kredyt?

Kredyt to umowa pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą, na mocy której ten pierwszy udostępnia kwotę pieniędzy na określony cel. Kredyt może być udzielany wyłącznie przez banki. Umowa kredytowa jest sporządzona na piśmie i zawiera informacje takie jak: kwotę kredytu, zasady i termin spłaty oraz wysokość odsetek i prowizji. Obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot środków w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami i innymi opłatami, zazwyczaj w formie comiesięcznych rat. Przed przyznaniem kredytu, bank ocenia Twoją zdolność kredytową. Od niej zależy wysokość przyznanej kwoty. Ustawa Prawo bankowe zawiera zasady związane z udzielaniem kredytów.”

Czym jest pożyczka?

Pożyczka jest szerszym terminem niż kredyt. To również umowa między dwiema stronami, gdzie pożyczkodawca przekazuje określoną kwotę pieniędzy lub też rzeczy oznaczone tylko co do gatunku pożyczkobiorcy. Jednak pożyczka może być udzielana nie tylko przez instytucje finansowe, ale również przez osoby fizyczne i firmy. W odróżnieniu od kredytu, jako pożyczkobiorca nie musisz określać celu, na który przeznaczysz środki. Istotne jest, że pożyczane pieniądze muszą należeć do pożyczkodawcy, a nie do osób trzecich. Dla pożyczek o wartości poniżej 500 zł nie trzeba zawierać umowy. Zasady związane z udzielaniem pożyczek zostały zapisane w Kodeksie cywilnym.

Jakie są różnice między kredytem a pożyczką?

Główną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest pochodzenie środków. O kredyt możesz ubiegać się wyłącznie w banku, ponieważ to jedyny podmiot, który ma prawo legalnie udzielać kredytów gotówkowych. Proces uzyskania takiego finansowania jest ściśle związany z oceną zdolności kredytowej kredytobiorcy, która ma na celu ocenę ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Pożyczka może natomiast pochodzić zarówno od instytucji finansowych, jak i od osób prywatnych lub firm. Proces jej otrzymania może być mniej formalny niż w przypadku kredytu.

Kiedy wnioskujesz o kredyt, jesteś zobowiązany określić, na jaki cel go przeznaczysz. Jeśli natomiast chodzi o pożyczkę, masz pełną swobodę, na co wydasz otrzymane pieniądze lub jak użyjesz pożyczonych przedmiotów.

Innym elementem różniącym kredyt od pożyczki jest umowa. Zaciągając kredyt, jako kredytobiorca musisz podpisać umowę z kredytodawcą, która zawiera informacje, m.in. o terminach spłaty i kosztach. W przypadku pożyczki o wartości poniżej 500 zł nie ma obowiązku sporządzania umowy. Jednak gdy wartość przekracza tę kwotę, umowa jest już konieczna.

Kolejna różnica między kredytem a pożyczką dotyczy uregulowań prawnych. Kwestie dotyczące udzielania kredytu są regulowane przez Prawo bankowe, natomiast pożyczki podlegają przepisom Kodeksu cywilnego. Dodatkowo, kredytodawca może pożyczać środki, które nie należą do niego. Natomiast osoba udzielająca pożyczki może dysponować tylko własnym kapitałem.

Kredyt zawsze wiąże się z opłatami, takimi jak prowizje i odsetki, podczas gdy pożyczka może być udzielona bezpłatnie. 

Inna rozbieżność dotyczy formy własności przekazywanych środków. Kredytobiorca otrzymuje kapitał do dyspozycji, ale nie staje się jego właścicielem. Natomiast pożyczka oznacza przekazanie środków na własność pożyczkobiorcy.

Czym różni się kredyt hipoteczny od pożyczki hipotecznej?

Pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny to dwa różne sposoby uzyskania kapitału związanego z nieruchomościami. 

Kredyt hipoteczny to rodzaj umowy, który umożliwia Ci zakup lub budowę nieruchomości. Gdy chcesz kupić mieszkanie lub dom, ale nie masz wystarczających środków, możesz ubiegać się właśnie o kredyt hipoteczny. Bank udziela wtedy zobowiązania, aby pokryć koszt nieruchomości, a mieszkanie lub dom staje się zabezpieczeniem dla tego kredytu – jest to tzw. hipoteka. Pamiętaj, że jako kredytobiorca stajesz się właścicielem nieruchomości dopiero po spłaceniu kredytu w całości.

Z kolei pożyczka hipoteczna to forma finansowania, w której już jesteś właścicielem nieruchomości, a zamiast zakupu czy budowy kolejnej, używasz swojego mieszkania lub domu jako zabezpieczenia dla pożyczki. W takim przypadku, dostajesz środki finansowe, które są gwarantowane przez hipotekę na Twojej obecnej nieruchomości. To pozwala Ci uzyskać dodatkowy kapitał, bez potrzeby sprzedaży obecnego lokum. Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. remont, spłatę innych zobowiązań lub inwestycje. Wysokość pożyczki zazwyczaj stanowi 50-80% wartości rynkowej nieruchomości. Oprocentowanie pożyczki hipotecznej wynosi ok. 8-10% – jest niższe niż w przypadku kredytu konsumpcyjnego, dzięki solidnemu zabezpieczeniu kredytu, jakim jest nieruchomość.

Zarówno kredyt hipoteczny, jak i pożyczka hipoteczna, są zobowiązaniami długoterminowymi. Kredyt możesz spłacać nawet przez 35-40 lat, a pożyczkę przez 15-20 lat. Warunki ubiegania się o oba te zobowiązania są podobne – musisz posiadać: zdolność kredytową, zarobki w walucie kredytowania, pełną zdolność do czynności prawnych i dobrą historię dotychczasowych spłat.

splacam pozyczki

Podsumowanie – kredyt a pożyczka

Wybór odpowiedniego finansowania, czy to kredytu, czy pożyczki, może mieć znaczący wpływ na Twoją przyszłość finansową. Decydując pomiędzy jednym rozwiązaniem a drugim, warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby finansowe, zdolność kredytową oraz warunki i koszty obu produktów. Możesz również skonsultować się z ekspertem finansowym, który pomoże Ci podjąć najlepszą decyzję.