KREDYT STUDENCKI

Każdy rok akademicki przyciąga tysiące młodych ludzi, którzy marzą o zdobyciu wykształcenia wyższego. Jednak koszty związane z edukacją mogą być przeszkodą dla wielu z nich. Preferencyjny kredyt studencki to wsparcie finansowe na czas trwania nauki, o który można ubiegać się przez cały rok. Jego oprocentowanie jest wyjątkowo niskie, a spłata odroczona.

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to forma wsparcia finansowego, która pozwala studentom na sfinansowanie wydatków związanych z nauką na uczelni. Stanowi alternatywny sposób finansowania, obok stypendiów, prac dorywczych i wsparcia rodziny. Kredytu studenckiego udzielają wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Przepisy dotyczące kredytu studenckiego reguluje ustawa z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ten dokument prawny jest często określany jako Konstytucja dla Nauki ze względu na swoje fundamentalne znaczenie i obszerny zakres regulacji dotyczący systemu szkolnictwa wyższego i nauki w kraju.

Jakie są najważniejsze cechy kredytu studenckiego?

 • Kredyt przeznaczony dla studentów do 30 roku życia i doktorantów do 35 roku życia.
 • Sam decydujesz o wysokości wypłacanej Ci transzy – może to być 400, 600, 800 lub 1000 zł miesięcznie (w ciągu roku możesz uzyskać nawet 10 000 zł w ramach kredytu studenckiego: w trakcie jednolitych studiów magisterskich o długości 5 lat uzyskać możesz do 50 000 zł, z kolei na studiach 6-letnich jest to nawet 60 000 zł).
 • Zobowiązanie zaczniesz spłacać dopiero po 2 latach od ukończenia studiów lub szkoły doktorskiej.
 • Maksymalny dochód na 1 osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania kredytu w roku akademickim 2023/2024, to 3500 zł netto.

Jakie zalety ma kredyt studencki?

 • Łatwa dostępność: O kredyt studencki możesz ubiegać się przez cały rok w bankach, które go oferują. 
 • Preferencyjne warunki: Ty spłacasz część naliczonych odsetek od kredytu, a reszta płacona jest z Funduszu Kredytów Studenckich – pod warunkiem, że ukończysz studia.
 • Dogodna spłata: Spłatę kredytu rozpoczynasz dopiero po 2 latach od ukończenia studiów. Liczba rat do spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu.
 • Niskie oprocentowane: Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP. Spłacasz jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania, a pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Pomoc w spłacie: W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może także umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Gdzie złożyć wniosek?

Aktualnie wniosek można składać w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.;
 • Bank PEKAO S.A.;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Jak złożyć wniosek krok po kroku?

 1. Wybierz bank, w którym złożysz wniosek kredytowy. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty:
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta lub doktoranta;
 • dokument, który potwierdza Twój udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej – jeśli dopiero ubiegasz się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w Twojej rodzinie;
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu.

2. Określ preferowaną wysokość miesięcznej transzy kredytu. Minimalna kwota to 400 zł, a maksymalna to 1 000 zł.

3. Znajdź poręczyciela, np. w rodzinie.

4. Dopełnij formalności w banku.

Po uzyskaniu akceptacji w banku i zawarciu umowy następuje cyklicznie wypłacanie transz kredytu.

Jakie poręczenie jest wymagane przy kredycie studenckim?

Koniecznym warunkiem ubiegania się o kredyt studencki jest przedstawienie poręczyciela. Osoba ta bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu w przypadku, gdy nie będziesz w stanie uregulować zobowiązania samodzielnie. Zazwyczaj poręczycielami są członkowie rodziny studenta – rodzice, rodzeństwo lub dalsi krewni. W określonych przypadkach poręczenia może udzielić również Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kiedy bank może umorzyć kredyt studencki?

Umorzenie spłaty kredytu studenckiego może nastąpić w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, instytucja finansująca może anulować część kredytu najlepszym studentom. Wysokość umorzenia zależy od tego, z jakim wynikiem student ukończył studia wyższe albo kształcenie w szkole doktorskiej. Dla najlepszych umorzenie może sięgnąć nawet 50% wartości kredytu. Po drugie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może zdecydować o całkowitym lub częściowym umorzeniu kredytu na wniosek samego kredytobiorcy, gdy ten znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

splacam pozyczki

Podsumowanie – kredyt studencki 

Kredyt studencki stanowi jedną z opcji finansowania wydatków związanych z nauką na uczelni. Daje on szansę zdobycie wiedzy, która może przekształcić się w satysfakcjonującą karierę zawodową. Jednakże, zanim zdecydujesz się na tego typu pożyczkę, dokładnie przeanalizuj swoją sytuację. Dla wielu studentów jest to jednak nieoceniona pomoc na drodze do osiągnięcia ich celów edukacyjnych.