Kredyt gotówkowy to opcja której Polacy chętnie korzystają, ponieważ pozwalają one nie tylko na sfinansowanie bieżących potrzeb czy marzeń, ale także aby inwestować lub rozwijać biznesy. W niniejszym tekście omówię najpopularniejsze rodzaje kredytów dla osób indywidualnych.

Czym właściwie jest kredyt?

Kredyt gotówkowy to umowa pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą, na mocy której ten pierwszy udostępnia kwotę pieniędzy na określony cel. Obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot środków w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami i innymi opłatami, zazwyczaj w formie comiesięcznych rat.

Rodzaje kredytów dla osób indywidualnych

Kredyt konsumpcyjny

Najbardziej popularnym kredytem dla klientów indywidualnych jest kredyt konsumpcyjny. Jest on zaciągany w celu sfinansowania określonych potrzeb kredytobiorcy lub na pokrycie bieżących wydatków, m.in. na zakup samochodu czy sprzętu AGD. Wykorzystywany również w formie kredytu oddłużeniowego. Okres spłaty może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, a zabezpieczeniem są zazwyczaj dochody kredytobiorcy.

Najczęściej wybierane kredyty konsumpcyjne to:

  • kredyt gotówkowy – udzielony na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą,
  • kredyt samochodowy – przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie zakupu samochodu,
  • kredyt w rachunku bieżącym – dodatkowe środki uruchamiane w ramach konta osobistego, które można wykorzystać na dowolny cel,
  • kredyt ratalny – zaciągany na zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz różnych dóbr trwałego użytku, np. sprzętów AGD i RTV, komputerów czy mebli,
  • karta kredytowa – dodatkowe środki dostępne na osobnym koncie, z których można korzystać przy użyciu specjalnej karty.
  • kredyt oddłużeniowy – ma na celu konsolidację długów w jeden kredyt z niską ratą
kredyt oddłużeniowy
kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie udzielane na zakup lub budowę nieruchomości. Jego zabezpieczeniem jest tzw. hipoteka (ustanawiana na rzecz banku). Warunki udzielenia takiego finansowania finansowego są zazwyczaj bardziej rygorystyczne niż w przypadku innych produktów kredytowych. Umowa zawierana jest zwykle na kilkadziesiąt lat. Zaciągając kredyt hipoteczny, klient musi dysponować wkładem własnym w wysokości 20-30% pożyczanej kwoty. Musi posiadać solidną zdolność kredytową i przedstawić dokumenty potwierdzające aktualne dochody. Jeśli posiadasz duże zadłużenie jest możliwość przedstawienia nieruchomości jako zabezpieczenia w celu oddłużenia. W przypadku niespłacenia raty kredytowej, bank ma prawo wejścia w posiadanie nieruchomości jako zabezpieczenia dla pożyczki. Kredytobiorca uzyskuje pełne prawo własności po spłacie całego zobowiązania, czyli kapitału wraz z odsetkami.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to możliwość złączenia kilku zobowiązań w jeden kredyt. Dzięki temu, kredytobiorca ma tylko jedną ratę do spłacenia, co ułatwia odzyskanie kontroli nad budżetem domowym, a także może obniżyć miesięczne koszty związane ze spłatą należności. W ramach tego kredytu, bank lub inna instytucja finansowa spłaca wcześniejsze zobowiązania klienta. W zamian za to zobowiązuje się do spłaty nowej raty w ustalonym terminie.