pesel - chron swoje dane

Obawy o PESEL

Powszechnie mówi się o obawach związanych z numerem PESEL. Ten unikalny identyfikator jest używany do śledzenia danych osobowych i finansowych w Polsce. Wiele osób obawia się, że informacje te mogą być wykorzystywane w nieodpowiedni sposób, co może prowadzić do naruszenia prywatności i bezpieczeństwa.

Warto wiedzieć w jakich dokumentach możemy spotkać ten identyfikator.

 1. Dowodzie osobistym – jest to najważniejszy dokument potwierdzający tożsamość i zawierający numer PESEL.
 2. Paszporcie – także może zawierać numer PESEL, ale nie jest to standardowe.
 3. Karcie ubezpieczenia zdrowotnego – jest to karta wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zawierająca numer PESEL.
 4. Dokumentach związanych z ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym – np. ZUS ZUA, ZUS ZZA.
 5. Dokumentach związanych z podatkami – np. PIT, CIT, VAT.
 6. Dokumentach związanych z zatrudnieniem – np. umowa o pracę, świadectwo pracy.

Warto pamiętać, że numer PESEL jest bardzo ważnym i często wymaganym identyfikatorem w wielu sytuacjach, takich jak np. ubieganie się o kredyt, założenie konta bankowego, czy uzyskanie świadczeń. Dlatego należy go chronić i nie udostępniać nieupoważnionym osobom.

Kto korzysta z numeru PESEL

Warto pamiętać, że dostęp do numeru PESEL jest regulowany prawnie i tylko upoważnione instytucje mogą go uzyskać. Osoby prywatne nie powinny udostępniać swojego numeru PESEL, chyba że jest to wymagane przepisami prawnymi lub wynika to z własnej woli.

Dostęp do numeru PESEL mają następujące instytucje:

 1. Urzędy państwowe – np. urząd skarbowy, urząd imigracyjny, urząd stanu cywilnego.
 2. Służby i instytucje związane z bezpieczeństwem publicznym – np. policja, służby specjalne, sądy.
 3. Instytucje związane z opieką zdrowotną – np. szpitale, przychodnie, ZUS.
 4. Banki i instytucje finansowe – np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne.
 5. Instytucje związane z rynkiem pracy – np. ZUS, urząd pracy, pracodawcy.
 6. Instytucje związane z nauką i edukacją – np. uczelnie, szkoły, instytuty badawcze.

Zaleca się także, aby regularnie sprawdzać swoje raporty kredytowe i kontrolować, czy nie dochodzi do nieautoryzowanych transakcji związanych z naszym numerem PESEL. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić sprawę do odpowiednich służb i instytucji.

Raporty z danymi

Raporty osobiste, takie jak raporty kredytowe i biura informacji gospodarczej, są dostępne dla każdej osoby, która chce sprawdzić swoją historię kredytową. Oto kilka sposobów na sprawdzenie swoich raportów:

 1. Za pośrednictwem biura informacji kredytowej – Biura informacji kredytowej takie jak BIK, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, oferują raporty osobiste w ramach swoich usług. Można je zamówić online lub przez telefon i otrzymać w formie elektronicznej lub papierowej.
 2. Bezpośrednio w banku – wiele banków oferuje swoim klientom bezpłatny dostęp do raportów kredytowych. Można o to poprosić w oddziale banku lub przez bankowość internetową.
 3. Przez internet – istnieją również strony internetowe, które oferują bezpłatne lub płatne usługi sprawdzania raportów kredytowych.

Upewnij się, że dane tam przetwarzane są zgodne z stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów należy niezwłocznie skontaktować się z biurem informacji kredytowej, aby je usunąć.

Podsumowując, obawa o numery PESEL jest uzasadniona, ale nie należy jej przesadzać. Ważne jest, aby dbać o swoje dane i regularnie je kontrolować, a w razie potrzeby szybko reagować.