Upadłość konsumencka

 

Complete Solution Icon

 

Jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań. Przeznaczona jest dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W 2014 roku została wprowadzona nowelizacja ustawy, która zliberalizowała przesłanki co do jej ogłoszenia.

O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy na wniosek dłużnika. Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat. Wynikać musi ono z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika.

Obowiązkiem dłużnika jest wymienienie we wniosku oraz wskazanie syndykowi zakresu majątku. Zajęciu podlegają jedynie składniki majątku, które są zbywalne. Jest szereg rzeczy niewchodzących w skład licytacji majątku przez syndyka.

Zajęty majątek dłużnika zostaje zlicytowany, a jego suma zostaje przekazana na spłatę wierzytelności. W przypadku, gdy przedmiotem licytacji jest nieruchomość, dłużnik, odmiennie niż w licytacji komorniczej dostanie środki finansowe na wynajem mieszkania dla siebie i rodziny na okres  24 miesięcy. Pozostałą sumę syndyk rozdziela w drodze podziału między wierzycieli.

 

Przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości

 

 

Zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym , sąd może wszcząć postepowanie upadłościowe, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny tzn. utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych oraz sytuacja ta jest trwała.

Sąd oddali wniosek, jeżeli dłużnik doprowadził do niewypłacalności na skutek umyślnego działania. Takim przykładem mogą być zaciągnięte zobowiązania, gdzie nie ma realnej szansy na ich spłatę. Kolejną kwestią, są przesłanki, które mówią, że dłużnik doprowadził do sytuacji poprzez skutek rażącego niedbalstwa. Chodzi o sytuację kiedy regulowanie kosztów miesięcznych zobowiązań przekracza miesięczne dochody gospodarstwa domowego.

Oprócz wyżej wymienionych mogą wystąpić inne powody przez które sąd może oddalić wniosek o upadłość. Jeśli chcesz temu zapobiec skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz

Nie czekaj, skontaktuj się z nami !

Zalety upadłości konsumenckiej

Syndyk musi zapewnić Ci godne warunki mieszkaniowe przez 24 miesiące, w momencie zlicytowania mieszkania ! Komornik może sprzedać je poniżej wartości i zostawić Cie bez dachu nad głową !

Sąd ma możliwość zasądzenia umorzenia zobowiązań, z którymi sobie nie radzisz. Dzięki czemu będziesz mógł podreperować swój budżet domowy.

Upadłość konsumencką możesz ogłosić raz na 10 lat. Jednak sytuacja, która Cie doprowadziła do niewypłacalności nie może wynikać z Twojego niedbalstwa!

 

 

giftbox

 

 

Skontaktuj się z nami, zanim będzie za późno. Pomożemy Ci przejść przez ten proces !

W dzisiejszych niestabilnych i szybko zmieniającej się polityce, nie mamy pewności do do przyszłości. Przede wszystkim nie mamy pewności co do pracy, która zapewnia nam płynność finansową i możliwość regulowania zobowiązań. Zdarza się, że popadamy w tarapaty finansowe, a przez to możemy stracić nasz dorobek życia. Jednak, aby uchronić nas i nasze rodziny zostało wprowadzone prawo upadłości konsumenckiej. Zapewnia rzetelny podział majątku, w stosunku do wierzycieli. Jest ona lepszym rozwiązaniem niż wizyta komornika. Zastanów się czy warto czekać, aż komornik zapuka do twych drzwi i zostawi Cie z niczym. Czy nie lepiej, samodzielnie poddać się egzekucji i mieć możliwość zacząć nowe życie?

Nie czekaj !