egzekucja komornicza

Komornik to osoba, która działa na podstawie prawa i ma za zadanie egzekwować zaległe należności na rzecz wierzyciela. W pierwszej kolejności zajmuje konto dłużnika oraz jego wynagrodzenie. Zazwyczaj nie ma jednak prawa do zajęcia całej pensji ani świadczeń socjalnych, ponieważ istnieją określone zasady i limity ile egzekutor może zabrać.

Ile może zabrać komornik z pensji w 2023 r.?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, komornik może zająć maksymalnie 50% Twojego wynagrodzenia netto. Jest to suma, która zostanie przekazana wierzycielowi w celu spłaty zaległego długu. Pozostała część pensji pozostanie na koncie i jest dostępna do Twojej dyspozycji.

Wysokość kwoty, jaką komornik może zająć, zależy zasadniczo od płacy minimalnej w danym roku. Dodatkowo, równowartość najniższej krajowej nie podlega egzekucji, a kwota odpowiadająca minimalnej krajowej w danym roku musi zostać na koncie dłużnika. Pamiętaj też, że wysokość płacy minimalnej będzie inna w pierwszej i drugiej połowie roku.

Kwota potrącenia w 2023 r.:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 – komornik może zająć nadwyżkę nad kwotę netto dla zarobków w wysokości 3 490 zł (kwota wolna od zajęcia wynosi więc 2 709 zł dla osób zatrudnionych na umowie o pracę),
 • od 1 lipca do 31 grudnia – komornik będzie mógł zająć nadwyżkę nad kwotę netto dla zarobków w wysokości 3 600 zł (kwota wolna od zajęcia wyniesie zatem 2 784 zł).

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli Twoje dochody pochodzą z umowy zlecenie. Nie obowiązuje wtedy żadna kwota wolna od zajęcia, komornik może więc zabrać 100% pensji z konta bankowego. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej zasady. Jeśli utrzymujesz rodzinę, a zajęcie wynagrodzenia w pełnej wysokości spowodowałoby poważne trudności w jej utrzymaniu, to stosuje się przepisy o potrąceniach takie same jak dla umowy o pracę. W przypadku natomiast umowy o działo – egzekucja komornicza dotyczy pensji w całości.

Ile komornik może zająć z emerytury i renty?

Egzekucja komornicza może być przeprowadzana nie tylko z wynagrodzenia, ale także z emerytury oraz renty. Komornik nie może jednak zabrać całej emerytury bez względu na to, ile długów ma emeryt. Egzekutor jest prawnie zobligowany do wzięcia pod uwagę dwóch limitów. Po pierwsze, maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia, to znaczy odpowiedni procent kwoty świadczenia brutto, czyli w tym przypadku emerytury. Po drugie, tzw. kwotę wolną od zajęcia komorniczego, czyli sumę, którą musi pozostawić na zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb.

Komornik może zabrać:

 • 25% emerytury, jeżeli masz długi niealimentacyjne (np.: niespłacone pożyczki i kredyty albo raty za zakupy w sklepie),
 • 50% emerytury, jeśli masz długi z tytułu zaległych opłat za pobyt w placówkach zdrowotnych i opieki,
 • 60% emerytury, jeżeli masz niepłacone świadczenia alimentacyjne.

Oprócz maksymalnego progu potrącenia, komornik musi stosować się także do kwot wolnych od zajęcia. Kwota ta jest określana co roku mniej więcej w połowie lutego wraz z podaniem minimalnej kwoty emerytury brutto. Od marca 2023 r. kwota wolna od zajęcia z emerytury wynosi 1 191,33 zł. Jeśli przysługuje Ci emerytura w takiej lub niższej wysokości – ZUS odmówi realizacji zajęcia i poinformuje komornika o przeszkodzie do dokonywania potrąceń. Egzekucja komornicza nie obejmuje również tzw. 13-ej emerytury.

A co z alimentami i innymi świadczeniami na rodzinę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, komornik nie może zająć alimentów. Istnieje wiele sytuacji, w których stanowią one jedyny dochód dłużnika. To zrozumiałe, ponieważ zadłużony jesteś Ty, a nie Twoje dzieci, dlatego ochrona środków na ich potrzeby i wychowanie jest ściśle przestrzegana. Egzekutor może natomiast dokonać zajęcia innych wpływów z  Twojego konta, a także konkretnych ruchomości i nieruchomości.

Poza alimentami z egzekucji wyłączone są także:

 • świadczenia rodzinne,
 • środki wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • dodatki porodowe,
 • świadczenia z opieki społecznej (MOPS, GOPS),
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenia wychowawcze,
 • wypłaty z programu Rodzina 500+.

Podsumowanie – egzekucja komornicza z konta bankowego

Niepłacone terminowo zobowiązania, takie jak: kredyty, bieżące rachunki czy mandaty, prędzej czy później prowadzą do powstawania coraz większych zaległości i zadłużeń. Długi natomiast w konsekwencji mogą doprowadzić do egzekucyjnego postępowania komorniczego. W przypadku zajęcia z konta bankowego ważne jest, abyś wiedział, ile komornik może zabrać z danego źródła dochodu. Zasady egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z rent i emerytur różnią się od siebie, ale w obu przypadkach istnieją pewne limity, ile pieniędzy może zostać zajętych z Twojego rachunku. Pamiętaj, że przed przystąpieniem do działań egzekucyjnych, komornik ma obowiązek poinformować Cię o swoich zamiarach. Zanim przejdzie do zajęcia Twojego konta bankowego, powiadomi Cię o swoich planach w specjalnym piśmie.