ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH DO KREDYTU

Zaciągnięcie kredytu w banku wymaga wypełnienia kilku formalności, które wymagane są do zweryfikowania, czy dana osoba jest wypłacalna. Wśród nich kluczową rolę odgrywa zaświadczenie o zarobkach. Czym jest dokładnie ten dokument i dlaczego wymagany jest przez bank? Dowiedz się, co warto wiedzieć o tym ważnym elemencie wnioskowania o pożyczkę i jakie informacje powinien zawierać, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu. Zachęcamy do lektury!

Co to jest zaświadczenie o zarobkach i kiedy jest wymagane?

Planujesz kupno mieszkania lub domu jednorodzinnego i starasz się o kredyt hipoteczny? Potrzebujesz nowego samochodu bądź zabrakło Ci gotówki na remont i niezbędny będzie kredyt gotówkowy? A może zepsuł Ci się laptop i pilnie potrzebujesz nowego, więc starasz się o pożyczkę? Aby ją uzyskać, musisz udowodnić wybranemu bankowi, że jesteś osobą spłacalną.

Jak to zrobić? Bank zechce sprawdzić Twoją zdolność kredytową, czyli realną możliwość spłacenia zaciąganej kwoty w określonym terminie. I to właśnie do tego niezbędne jest zaświadczenie o dochodach. Czym ono dokładnie jest? To oficjalny dokument, który potwierdza wysokość i źródło Twoich dochodów. Banki wykorzystują go nie tylko do oceny zdolności swoich kredytobiorców i zminimalizowania ryzyka ich niewypłacalności, ale także do określenia wysokości kwoty pożyczki, jaką mogą danej osobie zaproponować. Oświadczenie o dochodach pozwala na określenie również ogólnych warunków kredytu – okresu jego spłaty czy wysokości oprocentowania.

Skąd wziąć zaświadczenie o dochodach do kredytu?

Zaświadczenie o zarobkach możesz pozyskać w kilku miejscach, w zależności od źródła swoich dochodów. Jeśli jesteś osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie, uzyskasz je od swojego pracodawcy. Prośbę o jego sporządzenie wystarczy zgłosić do działu kadr, który przygotuje odpowiedni dokument. Gdy zaś prowadzisz własną działalność gospodarczą, skontaktuj się ze swoją księgową lub biurem rachunkowym, z którym współpracujesz. Osoby te są upoważnione do wystawiania tego typu dokumentów i sprawnie mogą Ci pomóc w jego stworzeniu.

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu – jak wypełnić?

Mimo że wypełnienie oświadczenia o zarobkach do kredytu hipotecznego czy gotówkowego nie jest Twoim zadaniem, a pracodawcy lub biura księgowego, warto wiedzieć, co powinno się w nim znaleźć, by uniknąć ewentualnych nieścisłości w banku. Co więc powinno się w nim znaleźć?

Zaświadczenie o zatrudnieniu musi zawierać:

  • informacje o firmie lub instytucji wystawiającej dokument – tu powinna pojawić się jej nazwa, adres, numer telefonu, a także data wystawienia oświadczenia;
  • dane pracownika – imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania;
  • informacje o zatrudnieniu – datę rozpoczęcia zatrudnienia, stanowisko pracy i wykonywany zawód, rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B itp.) oraz okres jej obowiązywania (umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony);
  • dochody pracownika – tu powinny pojawić się szczegółowe informacje nt. wysokości miesięcznego wynagrodzenia (brutto lub netto, zależnie od wytycznych banku, najczęściej podawane w uśrednionej z dwunastu miesięcy kwocie, w naszym przypadku jest to średnia kwota zarobków z ostatnich 3 miesięcy w kwocie netto), składników wynagrodzenia takich jak premie czy dodatki oraz źródło dochodów (wynagrodzenie za pracę, zasiłek itp.), ale i o tym, czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w gotówce, czy przelewem na konto bankowe;
    potwierdzenie prawdziwości zaświadczenia – na dole oświadczenia powinien znaleźć się podpis osoby upoważnionej oraz firmowa pieczątka.

Warto przy tym pamiętać, że powyższe elementy oświadczenia o dochodach to tylko przykład – poszczególne wyznaczniki mogą się różnić pomiędzy placówkami bankowymi. Z tego też powodu należy pobrać wzór zaświadczenia z banku, w którym wnioskujesz o pożyczkę.

Kto może podpisać zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach musi być podpisane przez upoważnioną do tego osobę, aby bank uznał je za ważne. Jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę w firmach, najczęściej jest to pracodawca lub jego przedstawiciel (np. kierownik działu kadr). Osoby z własną działalnością gospodarczą zaś mogą uzyskać takie zaświadczenie od swojego księgowego bądź biura rachunkowego, z którym współpracują.

Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wypełniana?

Żaden pracodawca nie chce działać na szkodę pracownika, lecz wszystkim może zdarzyć się pomyłka. Jakie błędy najczęściej pojawiają się w drukach przedstawiających dochody pracownika? Wiele z nich to drobne pomyłki w danych osobowych – literówki w nazwiskach, brak podanego drugiego imienia czy niepoprawnie wpisany numer PESEL. 

Wkradają się także pomyłki w kwestiach finansowych, takie jak podanie średniej kwoty zarobkowej ze złego okresu pracy, co skutkuje brakiem aktualności podawanych informacji. Do błędu może dojść także przy podawaniu kwot brutto zamiast netto (i na odwrót, zależnie od potrzeb banku) lub przy łączeniu podstawy wypłaty z premiami zamiast podania ich w oddzielnych rubrykach. Bardzo poważnym uchybieniem w tego typu dokumencie jest brak podpisu lub pieczątki pracodawcy/księgowego. Bez nich bank może uznać oświadczenie za nieważne, co będzie się wiązało z koniecznością doniesienia nowego i wydłużeniem całego procesowania kredytowego lub, w ekstremalnych przypadkach, odrzuceniem wniosku o pożyczkę.

Ile jest ważne zaświadczenie o zarobkach?

Ważność informacji na temat zarobków może różnić się w zależności od celu, do którego jest ono wykorzystywane oraz wymagań banku lub instytucji finansowej. W przypadku wniosków o kredyt hipoteczny, samochodowy, konsumpcyjny lub innego rodzaju pożyczki, banki zazwyczaj wymagają zaświadczenia o zarobkach, które jest aktualne – informacje w nim zawarte muszą odnosić się do bieżącego okresu. Zazwyczaj zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy jest ważne do 3 miesięcy, ale to może się różnić w zależności od banku – w niektórych jest to 3 lub 6 miesięcy. Aby mieć pewność, warto się zorientować w wymogach konkretnej placówki.

Czy bank sprawdza zaświadczenie o dochodach?

Odpowiedź jest prosta – tak, banki weryfikują zaświadczenie o zarobkach. Twoje dochody są dla banku wyznacznikiem tego, czy warto podejmować z Tobą współpracę. Udzielenie wysokiego kredytu osobie o niskich zarobkach wiązałoby się ze sporym ryzykiem braku jego spłaty, co powodowałoby nie tylko zamrożenie obrotu pewnej części bankowego kapitału, ale i mogłoby się wiązać z dodatkowymi kosztami związanymi z ewentualną egzekucją komorniczą.

Warto zaznaczyć, że weryfikacja zarobków jest standardową praktyką banków i instytucji finansowych, mającą na celu zabezpieczenie ich przed ryzykiem niewypłacalności. Dlatego ważne jest, abyś dostarczył prawdziwe i dokładne informacje oraz miał dokumentację finansową, która je potwierdza. 

Nieuczciwe lub fałszywe dane w oświadczeniu mogą prowadzić do odrzucenia wniosku o kredyt lub pożyczkę oraz wpłynąć na późniejszą reputację kredytową wnioskodawcy. Pamiętaj o tym, składając dokumenty, a procedura kredytowa przebiegnie sprawnie i bezproblemowo. Powodzenia!

splacam pozyczki

Podsumowanie – zaświadczenie o zarobkach do kredytu

Zaświadczenie o dochodach do kredytu jest niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o kredyt, niezależnie od jego rodzaju. Jego główną funkcją jest potwierdzenie zdolności kredytowej wnioskodawcy poprzez udokumentowanie wysokości i źródła dochodów. Dokument ten można uzyskać od pracodawcy lub, w przypadku własnej działalności, od księgowego. Ważne jest, aby zaświadczenie zawierało pełne i dokładne informacje o dochodach, stanowisku, rodzaju umowy oraz danych osobowych pracownika. Błędy w zaświadczeniu mogą prowadzić do opóźnień w procesie kredytowym lub nawet do odrzucenia wniosku. Banki rutynowo weryfikują te dokumenty, dlatego ważne jest, aby były one aktualne i prawdziwe. Nieuczciwe dane mogą negatywnie wpłynąć na reputację kredytową wnioskodawcy. Warto więc zadbać o poprawność i aktualność zaświadczenia o zarobkach, aby proces ubiegania się o kredyt przebiegł sprawnie.