bezpieczne kredyty

Dla wielu osób, szczególnie młodych, zakup pierwszego mieszkania stanowi poważne wyzwanie finansowe. Rosnące ceny nieruchomości i koszty kredytów sprawiają, że spełnienie tego marzenia staje się niełatwe do osiągnięcia. W odpowiedzi na te trudności, rząd przygotował specjalny program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Rusza on już 1 lipca i ma na celu wspomóc osoby chcące nabyć swoje pierwsze lokum.

Bezpieczny Kredyt 2% – co to jest?

1 lipca rusza nowy rządowy program oparty na Ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Konto Mieszkaniowe oraz Bezpieczny Kredyt 2% stanowią kluczowe filary tej inicjatywy. 

Konto Mieszkaniowe ma zachęcić do systematycznego odkładania środków na specjalne konto przeznaczone wyłącznie na cele mieszkaniowe. Każdemu oszczędzającemu zostanie naliczona co roku Premia Mieszkaniowa. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku Belki.

Bezpieczny Kredyt 2% to natomiast system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Celem tego programu jest zapewnienie kredytobiorcom korzystnych warunków finansowych, które pomogą im spełnić marzenie o posiadaniu pierwszego własnego mieszkania lub domu. Dopłaty do kredytów pozwolą obniżyć oprocentowanie kredytów do poziomu 2%, co znacznie zmniejszy obciążenie finansowe związane z ratami kredytowymi.

Jakie są główne warunki programu Bezpieczny Kredyt 2%?

 • przeznaczenie: na zakup pierwszego mieszkanie lub budowę pierwszego domu,
 • limit wieku:do ukończenia 45 roku życia;
 • kwoty kredytu objęte programem: maksymalna kwota kredytu do 500 tys. zł lub do 600 tys. zł dla małżonków lub rodzica/rodziców z dzieckiem,
 • dopłata przez 10 lat;
 • zakup nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego;
 • brak limitów cen za 1 m2 przy zakupie mieszkania;
 • marża banku, prowizja i oprocentowanie: nie wyższe niż w innych kredytach;
 • dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%;
 • w okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku;
 • wkład własny nie może być jednak wyższy niż 200 tys. zł;
 • możliwość jednoczesnego skorzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Jakie wymagania musisz spełnić, żeby móc ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%?

 • posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaką chcesz uzyskać;
 • przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:
  • nie możesz posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie może Ci przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
  • w dniu udzielenia kredytu nie możesz mieć ukończone 45 lat.

Czy oprocentowanie kredytu będzie stałe?

W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu, czyli przez pierwsze 10 lat spłaty, oprocentowanie będzie stałe. Wyniesie ono 2% + marża banku. Jest to korzystne dla kredytobiorców, którzy będą mieli niższe raty kredytowe. Dopłata do rat w ramach Bezpiecznego Kredytu jest obliczana jako różnica między stałą stopą procentową ustalaną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach udzielających kredytów a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Co się stanie, gdy zakończysz 10-letni okres obniżonego oprocentowania?

Po zakończeniu 10-letniego okresu programu Bezpiecznego Kredytu, wzrośnie wysokość rat. Wpływ na to będzie miało kilka czynników. Po pierwsze, pierwotny okres finansowania – im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę. Po drugie, aktualny poziom stóp procentowych. Jednakże rząd przewiduje pomoc dla kredytobiorców w przypadku znacznego wzrostu rat. Możliwe będzie skorzystanie z pomocy w postaci wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, a kredytobiorcy będą mieli możliwość uzyskania wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Czy możesz sprzedać mieszkanie zanim minie 10 lat?

Jeśli zdecydujesz się sprzedać mieszkanie objęte programem Bezpieczny Kredyt 2% przed upływem 10 lat, dopłaty wygasną z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpi zbycie nieruchomości. Oznacza to, że nie będziesz już uprawniony do otrzymywania dalszych dopłat, a kwoty uzyskanych po tym zdarzeniu dopłat będą podlegać zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

W których bankach możesz ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%?

Lista banków, które deklarują, że będą udzielać kredytów z dopłatami stale się poszerza. Od początku lipca 2023 r. taki produkt w ofercie będą mieć m.in.:

 • Alior Bank;
 • Bank Pekao;
 • PKO BP;
 • Velo Bank.

Podsumowanie – Bezpieczny Kredyt 2%

Program rządowy Bezpieczny Kredyt 2% ma na celu pomóc osobom, zwłaszcza młodym, w realizacji marzenia o zakupie ich pierwszego mieszkania lub domu. Przed decyzją o przystąpieniu do tej inicjatywy, warto zapoznać się z jej szczegółowymi założeniami oraz warunkami. Kredytobiorca musi bowiem spełnić wiele wymogów, aby móc ubiegać się o dopłatę.