CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

Znalezienie odpowiedniej oferty kredytowej może być wyzwaniem, szczególnie w zalewie różnych propozycji dostępnych na rynku. Często kierujemy swoją uwagę na oprocentowanie i wysokość rat, które wydają się być kluczowymi czynnikami w wyborze. Niewielu jednak z nas zastanawia się nad tzw. całkowitym kosztem kredytu, który może mieć duże znaczenie dla naszych finansów.

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, to suma wszystkich opłat, jakie musisz ponieść jako konsument w związku z umową o kredyt konsumencki. To pełny koszt związany z pożyczką, włączając w to zarówno koszty odsetkowe, jak i pozaodsetkowe. Jest on wyrażony kwotowo, co oznacza, że możesz w łatwy sposób wyobrazić sobie, ile dokładnie będziesz musiał zapłacić za skorzystanie z kredytu w danym banku.

Wskaźnik ten powinien być jasno podany w każdej umowie kredytowej oraz w formularzu informacyjnym, który jest dołączany do umowy. Podczas rozmowy z doradcą bankowym warto zapytać właśnie o całkowity koszt kredytu, ponieważ ta informacja może być kluczowa przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnej oferty. Zrozumienie tego parametru ułatwia porównywanie różnych ofert i pozwala Ci podejść do tematu kredytu w sposób bardziej rozważny i racjonalny.

Jakie są składniki całkowitego kosztu kredytu?

W skład całkowitego kosztu kredytu wchodzi 5 elementów:

 1. Odsetki: Kwota, którą bank nalicza za udostępnienie Ci kredytu. Każdy bank indywidualnie ustala oprocentowanie, jednak zgodnie z przepisami nie może ono przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które składają się z sumy stopy referencyjnej i 3,5%.
 2. Prowizja: Opłata dla banku naliczana za udzielenie finansowania. Stanowi procent pożyczanej kwoty. Płaci się ją jednorazowo lub wlicza w ratę kredytu.
 3. Ubezpieczenie: Może być wymagane przez bank, a jego wykupienie podnosi całkowity koszt kredytu. Nie jest ono obowiązkowe, ale wiele banków uzależnia od tego decyzję o przyznaniu kredytu.
 4. Opłata przygotowawcza: Koszt związany z przygotowaniem dokumentów, analizą zdolności kredytowej i innymi operacjami koniecznymi do udzielenia kredytu.
 5. Koszt zakupu produktów dodatkowych: Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być niezbędne do uzyskania kredytu lub otrzymania go na korzystniejszych warunkach.

Do całkowitego kosztu kredytu nie wliczają się:

 • koszty prowadzenia rachunku bankowego;
 • opłaty wynikające ze zmiany kursów walut;
 • kary za nieterminowe spłaty;
 • opłaty za przedterminowe uregulowanie zobowiązania;
 • koszty wyceny nieruchomości lub ustanowienia hipoteki.

RRSO a całkowity koszt kredytu – jakie są różnice i zależności?

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) oraz całkowity koszt kredytu są dwoma różnymi wskaźnikami, które pomagają zrozumieć koszty związane z kredytem. Oba są istotne, ale pełnią nieco inne funkcje i uwzględniają różne aspekty kosztów kredytowania.

RRSO to wskaźnik procentowy, który wyraża całkowity koszt kredytu w skali rocznej. Obejmuje on zarówno odsetki, prowizje, ubezpieczenia, jak i inne opłaty związane z kredytem. Całkowity koszt kredytu to natomiast wartość kwotowa, która reprezentuje sumę wszystkich kosztów związanych z pożyczką, włączając: odsetki, prowizje, ubezpieczenia i inne dodatkowe opłaty.

RRSO jest wyrażane w procentach, co pozwala na porównywanie różnych ofert kredytowych. Jest to standardowy wskaźnik, który pomaga Ci w ocenie kosztów kredytowania. Całkowity koszt kredytu jest przedstawiany jako kwota pieniężna, co z kolei pozwala łatwiej zrozumieć, ile rzeczywiście zapłacisz za korzystanie z kredytu.

RRSO uwzględnia wszystkie opłaty związane z kredytem, zarówno odsetki, jak i prowizje i inne koszty. Jest to wskaźnik obowiązkowy i jego podanie jest wymagane przez prawo. Całkowity koszt kredytu również obejmuje wszystkie koszty, ale skupia się na ich sumarycznej wartości, bez konieczności przedstawiania ich w skali rocznej.

Całkowity koszt kredytu jest jednym z elementów branych pod uwagę przy obliczaniu RRSO, ale nie jest to jedyny czynnik. RRSO bierze pod uwagę również: okres kredytowania, termin płatności rat, harmonogram spłaty i inne zmienne, które wpływają na całkowite koszty kredytu. Można powiedzieć, że RRSO jest bardziej wszechstronnym i standardowym wskaźnikiem do porównywania różnych ofert kredytowych, ponieważ uwzględnia różne aspekty kosztów kredytowania i pozwala na łatwiejsze wyłapanie różnic między ofertami. Z drugiej strony, całkowity koszt kredytu daje Ci konkretną wartość, ile dokładnie zapłacisz za dany kredyt, co może być bardziej czytelne.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Obliczenie całkowitego kosztu kredytu można zrealizować za pomocą wzoru:

Całkowity Koszt Kredytu = Suma odsetek + Prowizje + Opłaty dodatkowe + Koszt ubezpieczenia (jeśli jest)

Przykład:

Załóżmy, że pożyczasz 10 000 zł na 3 lata (36 miesięcy) w banku, który oferuje oprocentowanie 8% w skali roku. Dodatkowo, bank pobiera prowizję w wysokości 2% od pożyczonej kwoty, a także nalicza opłatę przygotowawczą w wysokości 100 zł. Nie ma ubezpieczenia kredytu.

 • Kwota pożyczki: 10 000 zł
 • Okres kredytowania: 36 miesięcy
 • Oprocentowanie: 8% w skali roku

Obliczenie odsetek:

Odsetki = Kwota pożyczki * (Oprocentowanie/100) * (Okres kredytowania w latach)

Odsetki = 10 000 zł * (8/100) * 3 = 2 400 zł

Obliczenie prowizji:

Prowizja = Kwota pożyczki * (Prowizja/100)

Prowizja = 10 000 zł * (2/100) = 200 zł

Całkowity koszt kredytu:

Całkowity Koszt Kredytu = 2 400 zł + 200 zł + 100 zł = 2 700 zł

W tym przypadku całkowity koszt kredytu wynosi 2 700 zł. Oznacza to, że pożyczenie 10 000 zł na 3 lata w tym banku będzie nas kosztować 2 700 zł w formie odsetek, prowizji i opłat przygotowawczych. Natomiast całkowita kwota do zapłaty wyniesie 12 700 zł.

Czym różni się całkowity koszt kredytu od całkowitej kwoty do zapłaty?

Całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty to dwa różne wskaźniki, które mierzą różne aspekty kosztów związanych z kredytem.

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich opłat, prowizji, odsetek i innych kosztów związanych z kredytem. Całkowita kwota do zapłaty to natomiast pełna suma, jaką musisz spłacić, włączając w to zarówno pożyczoną kwotę, jak i wszystkie koszty związane z kredytem. 

Całkowity koszt kredytu jest podawany jako kwota pieniężna, natomiast całkowita kwota do zapłaty może być przedstawiana jako wartość kwotowa albo suma wszystkich rat kredytu. 

Całkowity koszt kredytu pomaga Ci dokładnie oszacować, ile faktycznie zapłacisz za skorzystanie z kredytu i jest ważnym wskaźnikiem do porównywania różnych ofert kredytowych. Całkowita kwota do zapłaty mówi o całkowitej sumie, jaką będziesz musiał spłacić w trakcie kredytowania, łącznie z kosztami i zobowiązaniami.

Dlaczego zrozumienie i uwzględnienie całkowitego kosztu kredytu jest tak ważne przy podejmowaniu decyzji kredytowej?

Zrozumienie i uwzględnienie całkowitego kosztu kredytu jest niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Daje Ci on pełen obraz wszystkich opłat związanych z kredytem, włączając  w to: odsetki, prowizje, ubezpieczenia i inne dodatkowe koszty. Pozwala to uniknąć niespodzianek i dokładnie oszacować, ile rzeczywiście będziesz musiał zapłacić za skorzystanie z danej oferty kredytowej.

Zrozumienie całkowitego kosztu kredytu umożliwia Ci także dokładne porównanie różnych ofert kredytowych. Dzięki temu możesz w łatwiejszy sposób wybrać najbardziej korzystną i opłacalną opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. Możesz ocenić, czy stać Cię na spłatę kredytu oraz czy jego koszt jest akceptowalny w Twojej sytuacji finansowej i nie doprowadzi do nadmiernego zadłużenia.

Biorąc pod uwagę całkowity koszt kredytu, podejmiesz decyzję o zaciągnięciu zobowiązania w sposób bardziej świadomy i przemyślany. Zrozumienie wszystkich kosztów związanych z kredytem pozwoli Ci uniknąć impulsywnych decyzji, które mogłyby doprowadzić do finansowych problemów.

Na co zwrócić uwagę, porównując oferty kredytowe?

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci porównać oferty kredytowe i wybrać najlepszą dla Ciebie opcję:

 • Całkowity koszt kredytu: Skup się nie tylko na oprocentowaniu, ale także na całkowitym koszcie kredytu. Zrozumienie wszystkich opłat, prowizji, odsetek i innych kosztów pomoże Ci dokładniej oszacować, ile rzeczywiście zapłacisz za kredyt.
 • RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania): Sprawdź wskaźnik RRSO, który uwzględnia wszystkie koszty związane z kredytem. Dzięki temu będziesz mógł lepiej porównać oferty różnych banków i instytucji finansowych.
 • Okres spłaty: Zastanów się, jaki okres spłaty jest dla Ciebie najdogodniejszy. Czasem niższe oprocentowanie może być atrakcyjne, ale dłuższy okres spłaty może zwiększyć całkowity koszt kredytu.
 • Rodzaj oprocentowania: Wybierz między stałym a zmiennym oprocentowaniem. Stała stopa oprocentowania zapewnia stabilność raty kredytu, podczas gdy zmienna stopa może zmieniać się w zależności od warunków rynkowych. 
 • Dodatkowe produkty: Sprawdź, czy bank nie wymusza na Tobie dodatkowych produktów, takich jak ubezpieczenie lub konto bankowe, w celu otrzymania kredytu na lepszych warunkach. Upewnij się, że są one dla Ciebie korzystne.
 • Czas reakcji banku: Zwróć uwagę na czas, w jakim bank odpowiada na Twoje wnioski i prośby. Szybka i profesjonalna obsługa może wpłynąć na Twoje zadowolenie z wybranego kredytodawcy.
 • Dodatkowe opłaty: Upewnij się, że rozumiesz wszystkie dodatkowe opłaty, które mogą wystąpić w trakcie trwania kredytu, np. opłaty za przedterminową spłatę czy wystawienie zaświadczeń.
 • Opinie i rekomendacje: Przeczytaj opinie innych klientów na temat danego banku lub instytucji finansowej. Mogą one dostarczyć Ci cennych informacji na temat jakości obsługi i uczciwości oferty.
splacam pozyczki

Podsumowanie – całkowity koszt kredytu

Spłacanie zobowiązania może być obciążeniem dla domowego budżetu, zwłaszcza że musisz zwrócić więcej niż pożyczyłeś. Całkowity koszt kredytu daje obraz tego, ile będziesz musiał zapłacić za skorzystanie z kredytu. Zrozumienie i uwzględnienie tego wskaźnika jest kluczowe dla podjęcia dobrej decyzji finansowej. Pozwala to uniknąć nieoczekiwanych kosztów, wybrać najkorzystniejszą ofertę i zaplanować Twoje finanse w sposób bardziej świadomy i kontrolowany.