Oddłużanie to proces, który ma na celu uwolnienie dłużnika od jego zobowiązań finansowych poprzez renegocjację warunków spłaty lub rozłożenie zobowiązań na raty. Celem oddłużania jest przywrócenie dłużnika do sytuacji, w której jest w stanie regulować swoje zobowiązania finansowe bez nadmiernego obciążenia, dzięki czemu uniknie on dalszych problemów finansowych, takich jak egzekucja komornicza czy ogłoszenie upadłości.

Istnieje kilka sposobów na oddłużanie, w tym:

  • Mediacja z wierzycielami: polega na negocjacjach między dłużnikiem a jego wierzycielami w celu uzgodnienia warunków spłaty zobowiązań.
  • Plan spłaty: polega na rozłożeniu zobowiązań na raty, które dłużnik będzie mógł spłacać w określonym czasie.
  • Procedura układowa: polega na zawarcie układu z wierzycielami, który zobowiązuje dłużnika do spłaty części swoich zobowiązań w zamian za umorzenie reszty.
  • Upadłość konsumencka: polega na ogłoszeniu upadłości przez sąd, co prowadzi do umorzenia części zobowiązań dłużnika
  • Konsolidacja kredytów: polega na rozłożeniu zobowiązań na więcej rat, w celu wydłużenia okresu spłaty. Przy tej konfiguracji rata jest niższa. Należy dodać, że konsolidacja nie ciągnie ze sobą negatywnych skutków takich j a wyżej wymienione formy.

Warto zaznaczyć, że proces oddłużania może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy specjalisty w tym zakresie.