kim jest poreczyciel kredytu

Zbyt niska zdolność kredytowa stoi Ci na przeszkodzie w uzyskaniu kredytu? Bank nie wierzy, że będziesz w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie, ponieważ masz zbyt niski dochód? W takiej sytuacji z pomocą może przyjść Ci poręczyciel – kim jest i jakie są jego obowiązki?

Poręczyciel kredytu – czyli kto?

Poręczyciel, potocznie nazywany żyrantem, to osoba, która zobowiązuje się przed bankiem do spłaty kredytu w sytuacji, gdyby przestał go spłacać główny kredytobiorca. Osobą żyrującą teoretycznie może być ktoś zupełnie Ci obcy. W praktyce najlepiej jednak wybrać zaufanego przyjaciela lub bliskiego krewnego (np. rodzica, brata lub siostrę), który dodatkowo sam jest w dobrej sytuacji finansowej i nie boi się odpowiedzialności. Podżyrowanie kredytu to gest wielkiego wsparcia, ale osoba zgadzająca się na to, musi mieć na uwadze, że być może konsekwencje tej decyzji będzie ponosić latami. Jeśli Twoja sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu, poręczyciel będzie musiał spłacać Twoje długi.

Żyrant musi również pamiętać, iż udzielenie poręczenia jest traktowane przez bank dokładnie tak samo, jak zobowiązanie, które zaciągnąłby samodzielnie, a co za tym idzie – trafia do BIK-u. Obniża to jego zdolność kredytową w momencie, kiedy na kredycie gotówkowym występują opóźnienia. W każdym razie bank widzi te zobowiązanie i może je uwzględnić w swojej analizie.

Kwestie poręczyciela reguluje art. 876 kodeksu cywilnego:

§ 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

§ 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Kto może być poręczycielem kredytu?

Poręczenie kredytu wiążę się z podjęciem sporego ryzyka finansowego. O podżyrowanie powinieneś poprosić osobę, która ma stabilne dochody i będzie w stanie uregulować dług, gdy Ty nie podołasz spłacaniu swojego zobowiązania. Bank weryfikuje poręczyciela w taki sam sposób, w jaki sprawdza kredytobiorcę, dlatego pomimo dobrych chęci nie każdy może przystąpić się tego zadania. Czynniki brane pod uwagę to przede wszystkim:

  • wiek – żyrant musi mieć ukończone minimum 18 lat
  • zdolność kredytowa – im jest ona wyższa u poręczyciela, tym większe szanse na otrzymanie kredytu
  • historia kredytowa – żyrant nie powinien mieć zaległości w spłacie swoich zobowiązań
  • zdolność do czynności prawnych – poręczyciel nie może być ubezwłasnowolniony

Jakie prawa ma poręczyciel?

Funkcja poręczyciela wiąże się nie tylko z obowiązkiem, jakim jest spłata długu, gdy kredytobiorca przestaje być wypłacalny. Poręczyciel ma mianowicie ma prawo do informacji o stanie spłaty kredytu, co pozwala mu reagować na niepokojące sygnały. Jeśli spóźniasz się z płaceniem rat, bank poinformuje o tym Twojego żyranta. Jest to dla niego przydatne w sytuacji, gdy relacje między Wami ulegną pogorszeniu.

Ile kosztuje poręczenie kredytu?

Udzielenie poręczenia jest zazwyczaj bezpłatne i nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów. Poręczyciel może jednak oczekiwać od Ciebie wynagrodzenia za ponoszone ryzyko finansowe. W takim przypadku wymagana jest oddzielna umowa poręczenia, w której należy zawrzeć odpowiednie informacje. Zazwyczaj jednak wynagrodzenie ma zastosowanie, kiedy to wspólnicy poręczają kredyt spółkom.

Podsumowanie – poręczyciel kredytu

Otrzymania kredytu gotówkowego jest dzisiaj. coraz cięższe, dlatego posiadanie poręczyciela może łatwiej pozwolić na otrzymanie kredytu gotówkowego. Jedną z opcji jest znalezienie poręczyciela. Jednak z perspektywy przysłowiowego „żyranta”, decyzja o poręczeniu kredytu musi być naprawdę dobrze przemyślana. Nawet jeśli żyrantem jest ktoś z twojej rodziny. Pamiętaj, że jeśli główny kredytobiorca traci możliwość spłacania rat, to żyrat przejmuje ten obowiązek!